top of page
Tjenester
Alarmsentralen leverer en rekke ulike tjenester til sine kunder, innen svært ulike områder. Felles for alle tjenestene er at vi kan bistå personer som trenger assistanse, enten det gjelder en innbygger som har trykket på sin trygghetsalarm, en brannalarm som utløses, eller en person som sitter fast i en heis.
Uansett tjeneste skal tjenestemottakerne føle seg trygge og ivaretatt når de benytter seg av Alarmsentralen som tjenesteleverandør.
Vi er tilgjengelig 24/7/365
Trygg - alltid!
bottom of page