top of page
For innbyggere
Tjenestene alarmsentralen leverer til den enkelte innbygger/tjenestemottaker er avhengig av tjenestene som tilbys av kommunen man tilhører.
De konkrete tjenestene som tilbys, og forutsetningene for tildeling, er ulikt i de respektive kommunene. Ta kontakt med din kommune eller se kommunens nettside for mer informasjon. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående en tjeneste vi leverer til deg eller dine pårørende.
holde hender
bottom of page