top of page
Sikkerhetsalarmer
Alarmsentralen er også mottaker av sikkerhetsalarmer fra personell som i sitt arbeid kan være utsatt for trusler og vold. Eksempler på dette er personell som jobber i boliger for risikogrupper og på legevakt. De ansatte bærer alarmen på seg og utløser den dersom de føler seg truet eller i fare. Alarmenhetene har GPS-sporing, som gjør at man kan lokalisere enheten ved behov. Operatørene håndterer alarmene ut ifra forhåndsdefinert aksjonsplan opprettet i dialog med kunden.
bottom of page