top of page
Innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer
Alarmsentralen Telemark er mottaker av innbruddsalarmer fra kommunale bygg, og videreformidler alarmer i henhold til aksjonsplanen opprettet i dialog med den enkelte kommunekunde.
 
Heisalarmer fra kommunale bygg og privateide bygg mottas på Alarmsentralen. Å sitte fast i en heis kan oppleves som en svært ubehagelig situasjon. Det gir derfor trygghet å vite at erfarne operatører sitter klare til å motta slike alarmer. Ved utløst heisalarm kan operatørene på alarmsentralen opprette to-veis tale, avklare situasjonen og varsle videre til rett instans. 
 
Alarmsentralen Telemark er også mottaker av varsler fra nøkkelsafer tilknyttet bygg med automatiske brannalarmer og/eller innbruddsalarmer. I en nøkkelsafe oppbevares nøklene til det aktuelle bygget, slik at brannvesenet kan få tilgang til selve bygget og innvendige rom.
 
Tekniske alarmer kan gi varsler omhandlende kritiske systemer og lokasjoner. For eksempel kan det være et varsel om for høy temperatur i et serverrom, manglende ventilasjon, strømbrudd, vannlekkasje og liknende.
Aktuelle dokumenter
bottom of page