top of page
Kommuner og private kunder
For en oversikt over hvilke tjenester Alarmsentralen kan levere til sine kunder, se tjenester.
 
Dersom du er eksisterende kunde og ønsker å endre registrerte opplysninger, kan dette gjøres skriftlig via mail
Alarmsentralen er tilgjengelig 24/7/365. Dersom det er tjenester du mener Alarmsentralen kan hjelpe din kommune med eller deg som kunde, ta kontakt med oss! 
App for bruk i hjemmetjenesten
Ved utløst trygghetsalarm kan Alarmsentralen nå varsle kommunenes utrykkende enhet (oftest hjemmetjenesten) via en mobilapplikasjon om situasjoner der tjenestemottaker trenger bistand. Det betyr at de ansatte i hjemmetjenesten mottar all informasjonen de trenger for å håndtere hendelsen direkte på sin arbeidstelefon. Alle ansatte kan få varselet samtidig, og man unngår dermed videreformidling innad i arbeidslaget.
Når en alarm sendes fra alarmsentralen får de ansatte et varsel og tilgang til relevant informasjon om hendelsen:
 • Hva har hendt? Hva slags alarm er utløst?
 • Årsaken til utløst alarm
 • Tjenestemottakers navn, adresse og personnummer
 • Tjenestemottakers posisjon/hjemmeadresse vist i kart
 • Tiltak utført av operatør på Alarmsentralen
Man har også muligheten til å ringe tjenestemottakeren via appen, og får tilgang til pårørendeinformasjon.
10.jpg
Appen er i bruk i de fleste av våre kommuner. Det betyr at alarmer fra flere tusen tjenestemottakere varsles via app, og flere hundre ansatte i hjemmetjenesten bruker appen i sitt daglige arbeid.
Fordeler:
 • Økt effektivitet og spart tid
  • alle på vakt kan motta alarmene
  • all nødvendig informasjon tilgjengelig på ett sted
 • Økt pasientsikkerhet
  • Alarmsentralen har alltid oversikten over alle aktive alarmer. Alarmen følges gjennom hele tjenestekjeden fra den utløses til nødvendige tiltak er utført
  • Unngår muntlig overføring av informasjon, både fra alarmsentralen og innad i hjemmetjenesten
Hvordan komme i gang med app i din kommune?
Appen er i dag i drift for mobiltelefoner med Android OS. Appen vil også bli tilgjengelig for iOS.
I tillegg til leverandørens e-læringskurs har Alarmsentralen utarbeidet et eget opplæringsprogram for hjemmetjenesten. Ta kontakt for å ta i bruk app i din kommune.
App for serviceteknikere
Kommunens serviceteknikere og andre andre som skal håndtere tekniske varsler knyttet til trygghetsteknologi, kan også benytte seg av app på sin telefon eller tablet. På denne måten vil  tekniske varsler komme direkte til dem som skal håndtere dem, med all nødvendig informasjon lett tilgjengelig der man befinner seg. Disse varslene kan for eksempel være batterivarsel, uteblitte heartbeat og feilmeldinger. 
bottom of page