Andre tjenester
I tillegg til alarmtjenestene leverer alarmsentralen flere andre tjenester for sine kunder.
Sentralbord
Alarmsentralen fungerer som teknisk sentralbord for kommunene etter normale åpningstider, i tillegg til sentralbord for Skien brann- og feievesen. På denne måten kan kommunenes innbyggere alltid få assistanse ved behov.
Kriseledelsen
Ved store og alvorlige hendelser i kommunene samles kriseledelsen for å vurdere behov og iverksettelsen av nødvendige tiltak. Alarmsentralen er ansvarlig for innkalling av kriseledelsen i de respektive kommuner i Telemark.
Registrering av værdata
På Alarmsentralen blir det daglig foretatt målinger i forhold til været. Målingene registreres digitalt og sendes til Meteorologisk institutt.