Trygghetstjenester
Alarmsentralen kan vise til lang og god erfaring i håndtering av trygghetstjenester. I forbindelse med digitaliseringen av trygghetsalarmer og andre alarmtjenester, har alarmsentralen anskaffet en digital responssenterløsning som vil kunne ta imot en rekke typer alarmer og varsler. Per i dag bruker åtte av Telemarks kommuner Alarmsentralen som sitt responssenter for trygghetsteknologi. I tillegg leverer vi responssentertjenester til syv kommuner i Møre og Romsdal.
 

 

Stasjonære trygghetsalarmer

Stasjonære trygghetsalarmer er alarmer som kan brukes innendørs i eget hjem. Via alarmen opprettes to-veis tale med Alarmsentralen. Våre operatører vurderer situasjonen, og ved behov varsles hjemmetjenesten eller annen egnet instans.

Den stasjonære trygghetsalarmen fungere også som tilkoblingspunkt for annen sensorteknologi i hjemmet, som for eksempel dørsensor, bevegelsessensor og røykvarsler.

Responssenterløsningen kan motta flere digitale protokoller, og per i dag

er følgende stasjonære trygghetsalarmer ferdig implementert, testet og driftet:

  • Doro Care Mobile og CareIP Mobile

  • Climax GX-8

  • TMA 5 GSM / Ascom GSM / Careline GSM

 

Ved behov er det mulighet for tilpasning av spesifikke protokoller og alarmtyper.

Mobile trygghetsalarmer/lokaliseringstjeneste

Mobile trygghetsalarmer er alarmer som tjenestemottaker kan bruke utendørs, og gir mulighet for å tilkalle hjelp uansett hvor man befinner seg. Når tjenestemottaker utløser alarmen opprettes det to-vei tale med Alarmsentralen, og operatørene får tilgang til å se alarmenhetens GPS-posisjon. På denne måten kan vi sende nødvendig bistand der hvor tjenestemottaker befinner seg.  

Mange kommuner tilbyr lokaliseringstjeneste til sine innbyggere. Denne tjenesten er aktuell for personer med kognitiv svikt som fortsatt ønsker å være aktive og kunne bevege seg selvstendig utendørs. Med lokaliseringstjeneste har pårørende og/eller hjemmetjenesten mulighet til å forspørre Alarmsentralen om sporing dersom det er behov for å lokalisere tjenestemottaker. Tjenestemottaker har da en GPS-enhet på seg, og Alarmsentralen kan ved forhåndsdefinerte kriterier spore denne GPS-enheten.

Alarmsentralen mottar i dag mobile trygghetsalarmer og GPS-enheter av typen Safemate. Ved behov er det mulighet for tilpasning av spesifikke protokoller og alarmtyper.

Medisineringsstøtte

Medisineringsstøtte beskriver bruk av elektroniske medisindispensere som er programmert med individuelle medisineringsplaner. Dispenseren varsler tjenestemottakeren og gjør medisinen tilgjengelig på definerte tidspunkt. På denne måten kan man tilrettelegge for rett medisin til rett tid for den enkelte tjenestemottaker.  

Alarmsentralen mottar varsler dersom tjenestemottakeren ikke tar medisinen til planlagt tid, og kan da ha direkte kontakt med tjenestemottaker og ved behov varsle hjemmetjenesten.

Flere av hjemmetjenestens daglige oppdrag består av medisinutlevering til tjenestemottakere som av ulike grunner trenger hjelp til å administrere sine medisiner. Ved å ta i bruk medisineringsstøtte håndtert av Alarmsentralen vil vi kunne redusere antall slike besøk for hjemmetjenesten, og dermed frigi tid for andre typer oppdrag. Det vil også kunne gi økt frihet, mestringsfølelse og selvstendighet hos tjenestemottakerne. 

Det finnes medisindispensere både for multidose og som dosett. I samarbeid med Skien kommune har Alarmsentralen driftsatt multidosedispenseren Medido levert av Dignio. 

To av våre operatører viser frem Medido medisindispenser