top of page
Alarmsentralen Telemark
Alarmsentralen Telemark holder til i lokaler tilknyttet Skien brannstasjon. Alarmsentralen er en totalleverandør av alarm- og responssentertjenester, og kan vise til lang og god erfaring i håndtering av en rekke ulike alarm- og varslingstyper.
20180803_123147.jpg
Våre tjenester innebærer mottak av varsler og alarmer, faglig vurdering og tolkning av situasjonen, og videreformidling til egnet instans for oppfølging.
Alarmsentralen er ansvarlig for mottak og formidling av:
 • Alarmer og varsler fra trygghets- og velferdsteknologi​
 • Automatiske brannalarmer    
 • Heisalarmer
 • Sikkerhetsalarmer
 • Tekniske alarmer
 • Kommunale innbruddsalarmer
Alarmsentralen utfører også følgende tjenester:
 • Sentralbord for kommunene etter normal arbeidstid
 • Befolkningsvarsling
Ansatte / Bemanning
Alarmsentralen Telemark består i dag av
 • Daglig leder
 • Fagleder
 • Administrativt ansvarlig
 • 10 operatørstillinger
Operatørene jobber i skiftordning, der minste bemanning er to operatører 24/7/365. I tillegg er dagtidspersonalet tilgjengelig for bistand i normal arbeidstid. Det økte fokuset på velferdsteknologi, med økte behov for tolkning og vurdering av varsler, har resultert i et krav om helsefaglig personell.
Prosessen med innføring av helsefaglig personell startet med ansettelsen av helsefaglig ansvarlig i 2017. Sommer/høst 2018 ble det ansatt åtte nye operatører der syv av disse er autoriserte sykepleiere. Vaktlagene er satt sammen av operatører med sykepleierkompetanse og annen relevant kompetanse.
Samarbeid
ITG (IT-samarbeidet i Grenland) er Alarmsentralen Telemarks IT-driftsleverandør. ITG drifter, vedlikeholder og gir support til IT- og telefoniløsninger i Skien, Siljan og Bamble kommuner.
ITG.gif
bottom of page