Alarmsentralen leverer responssenter- og alarmtjenester til kommuner og privatkunder.

 

Felles for alle tjenestene er at vi skal bistå personer som trenger assistanse, enten det gjelder en innbygger som har trykket på sin trygghetsalarm, en brannalarm som utløses, eller en person som sitter fast i en heis. 

Våre tjenestemottakerne føle seg trygge og ivaretatt når de benytter seg av alarmsentralen som tjenesteleverandør.  Vi er tilgjengelige 24/7/365.

Trygg – alltid.

Nyheter
29.10.20
Koronatelefon
Trygghetstjenester
Automatiske brannalarmer
Automatiske brannalarmer
Heis, innbrudd og tekniske alarmer
Innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer
Show More
Nødvarsling i arbeidssituasjon
Sikkerhetsalarmer og alarmer fra sikringsradioer
Andre tjenester
Show More
Kontakt oss