top of page
Testing av Mobil trygghetsalarm

10.10.2018

Alarmsentralen Telemark

Test_introdag.jpg
I disse dager tester Alarmsentralen Telemark tjenesten Mobil trygghetsalarm. For å hjelpe oss med å teste har vi fått med oss ansatte fra Bamble, Tokke og Skien kommuner. Disse har til daglig ulike roller i sin kommune tilknyttet trygghetstjenester: hjemmetjenesten, tjenestekontor, serviceteknikere og velferdsteknologiprosjekter. På hver sine måter, og i ulike deler av tjenestekjeden, møter de tjenestemottakerne i sitt arbeid. Dette er derfor et viktig samarbeid for Alarmsentralen når tjenesten Mobil trygghetsalarm skal testes og driftsettes!
 
bottom of page