top of page
Safemate Trigger 4

01.10.22

Alarmsentralen Telemark

Alarmsentralen har nå fullført testingen og godkjent Safemate Trigger Four til bruk mot vår responssenterløsning NetNordic Omsorg.

Safemate Trigger Four er den nyeste mobile trygghetsalarmen fra Safemate. Til forskjell fra tidligere modeller, som kun kan spore brukeren utendørs (ved bruk av GPS), har denne også mulighet for posisjonering innendørs. I tillegg er falldeteksjonen forbedret.

Trigger Four innehar all funksjonalitet som foregående modeller, slik som geofence og lydløs/stille alarm. Enheten har støtte for 4G (i tillegg til 2G).


 
Jon Trigger 4_edited.jpg
Trigger 4_edited.jpg
Trigger Four sine funksjonaliteter kan bl.a. benyttes til:
  • Trygghetsalarm med posisjonering - ved å løse ut SOS knapp
  • GPS sporing ved forespørsel (hjemmetjeneste, pårørende)
  • Geofence - gir varsel når alarmenhet beveger seg utenfor forhåndsdefinert område
  • Fallalarm – f.eks. ved epilepsi, fallfare eller andre situasjoner der brukeren blir liggende nede og er ute av stand til å aktivt tilkalle hjelp
  • Sikkerhetsalarm for ansatte med valg om lydløs alarm eller alarm med toveis tale.

Trigger Four har også fått en medfølgende bordlader som er mer funksjonell. Den gjør det enklere å plassere enheten korrekt i laderen (noe som har vært en kjent utfordring tidligere), i tillegg til at den gir beskjed med talemelding når enheten lader.
bottom of page