top of page
Nyhetsoverskrift

02.10.2018

Navn Navnesen

Hjem Sykepleier Undersøke Pasient
Tjenestene alarmsentralen leverer til den enkelte innbygger/tjenestemottaker er avhengig av tjenestene som tilbys av kommunen man tilhører.
Samtlige kommuner i Telemark tilbyr sine innbyggere trygghetsskapende tjenester. De konkrete tjenestene som tilbys, og forutsetningene for tildeling, er ulikt i de respektive kommunene. Ta kontakt med din kommune eller se kommunens nettside for mer informasjon. 
Ta kontakt dersom du har spørsmål angående en tjeneste vi leverer til deg eller dine pårørende.
bottom of page