Nyhetsoverskrift

02.10.2018

Navn Navnesen

Hjem Sykepleier Undersøke Pasient
Tjenestene alarmsentralen leverer til den enkelte innbygger/tjenestemottaker er avhengig av tjenestene som tilbys av kommunen man tilhører.
Samtlige kommuner i Telemark tilbyr sine innbyggere trygghetsskapende tjenester. De konkrete tjenestene som tilbys, og forutsetningene for tildeling, er ulikt i de respektive kommunene. Ta kontakt med din kommune eller se kommunens nettside for mer informasjon. 
Ta kontakt dersom du har spørsmål angående en tjeneste vi leverer til deg eller dine pårørende.