September

Updated: Sep 26, 2018

Fellesanskaffelsen av trygghetsteknologi til hjemmeboende for 22 kommuner i Telemark og Vestfold er nå avsluttet.


Leverandør X blir kommunenes og responssentrenes samarbeidspartner i årene fremover


Alarmsentralen vil teste porteføljen og inviterer kommunene til visning og dialog for driftssetting av ny teknologi