top of page
Doro Visit

06.10.22

Alarmsentralen Telemark

Doro Visit muliggjør fjerntilsyn med kamera, et trygt og diskret alternativ til «fysisk besøk» i hjemmet. Alarmsentralen har i lengre tid hatt denne tjenesten i drift, og alle våre tilknyttede kommuner kan benytte denne tjenesten.

Doro Visit innebærer tilsyn via et kamera som aktiveres på forhåndsdefinerte tider eller ved behov. Vi skaper en trygg løsning etter avtale med brukeren og tjenesten i kommunen, og evt. pårørende.
Fordelene med Doro Visit er mange. Brukeren føler seg godt ivaretatt, og ved redusert antall fysiske besøk blir ofte søvnen og livskvaliteten bedre. Tjenesten ute i kommunen kan omdisponere sine daglige ressurser, ved at helsepersonell på Alarmsentralen utfører tilsynene.

Sykepleierne ved Alarmsentralen har god kompetanse og erfaring med å utføre digitale helsetjenester ved bruk av Doro Visit. Dersom det etter observasjoner og sykepleiefaglige vurderinger er behov for fysisk tilsyn hos tjenestemottakeren, vil sykepleier varsle hjemmetjenesten i den enkelte kommune, slik at vi sammen gir forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

 
Doro Visit_edited.jpg
bottom of page